Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký!

Đăng nhập Đăng ký
Kap10, 38
Trạng thái How You Doin'?
Giới thiệu Just a lonely fella lookin' for a lady with some sense of morality mixed in with great looks, a sense of humor, and a personality that radiates enough happy vibes to counteract my sadness, help me to smile and find some sort of joy in life again....
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Oregon
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích