Amber, 27
Trạng thái Vivir la vida como si fuera el último día
Giới thiệu Me encanta vivir el presente I am a very curious person and I like to talk about everything, I am open to new experiences We are going to be happy. We are the same soul, do not be surprised if you call me and I am accompanied by my best friend
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn