Im, 52
Trạng thái *************
Giới thiệu Im a published author and I'm working on the next chapter of my life. I love to make a woman smile, and laugh. If you actually read this and you wanna know more , ask.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Pennsylvania
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích