Le, 42
Statut YÊU THÌ CHO RÕ LÀ YÊU. CÒN KHÔNG THÌ NÓI MỘT ĐIỀU CHO XONG. ĐỪNG NHƯ TÀU LƯỢN UỐN CONG. ĐỂ NGƯỜI TA KHỔ NGỒI MONG NHỚ HOÀI.
informații personale
    • Țara, Orașul:  Vietnam, Tân Phú
    • În căutare de:  Întâlniri
    Arată mai mult
Aprecieri
Prieteni