Sweet, 23
Giới thiệu I am a sweet and funny girl. I like romance and sensuality in a relationship. I love positive and good mood. I am very lonely in this world. I am looking for a man , who will warm my heart !))
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  U-crai-na, Makiivka
    • Tìm Kiếm:  Kết mạng lưới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn