Grethar3D, 29
Trạng thái Llama mi atención... Y tendrás una agradable sorpresa. ❤️
Giới thiệu Siempre de buen humor .. si quieres tener una conversación divertida puedes llamarme. no hago shows ni doy WhatsApp. no social media or WhatsApp. If you want to have a nice conversation you can call me. I don't do a show. Just talk.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la, Barcelona
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn