Jabe, 21
Giới thiệu soy alegre, divertida, me gusta hablar de diversos temas, soy de mente abierta
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cô-lôm-bi-a
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn