Joe, 44
Giới thiệu Hello, I'm Joe. I'm single, never been married, I don't have any kids, I'm broke most of the time because I pay my bills, I like offroading, beaches, spending time with friends, and just relaxing. Also I live in Coos Bay Oregon.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Coos Bay
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè