Jose, 21
Trạng thái Personas tramosas ��
Giới thiệu Soy muy pura vida sólo conoce y después critica c: no sabes como es una persona si no le has hablado. C:
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cốt-xta Ri-ca, Guadalupe
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Thích