Sara, 49
Trạng thái Amigable, respetuosa y muy educada, me encanta las personas de iguales cualidades.
Giới thiệu Soy una persona sociable, amigable y educada me gusta tratar con personas de iguales cualidades.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Cốt-xta Ri-ca, Santiago
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích