Trần, 26
Status *
O " tình yêu bắt đầu với * cái liếc mắt" .... thế vì sao ta không cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau chút nào....( I want to get marry) **********
osobní údaje
    • Země, Město:  Vietnam, Bình đại
    • Hledá:  Manželství
    Ukázat více
Fotografie
To se mi líbí
Přátel