Embrator, 33
Trạng thái ❤️ Everyday is a new beginning Take a deep breath smile and start again with love and hope.
Giới thiệu Good friends are like stars You don't always see them but you know they are ALWAYS THERE ❤️
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ca-ta, الدوحة
    • Quan tâm đến:  Cả hai
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn