Conrad, 60
Giới thiệu I am seeking for someone who i will share the rest of my life with,a serious minded woman who is ready for a serious relationship that will lead to marriage,and a happy life. The most important qualities i seek in my ideal woman is Honesty,i really cheri
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Lagos
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè