Adams, 62
Giới thiệu Love myself and care so much about people
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Ijoko
    • Quan tâm đến:  Nữ giới
    Xem thêm
Thích
người bạn