Ahanufred, 51
Status I'm an honest, humble, God *** man with good sense of humor
Sariling Impormasyon
    • Bansa, Lungsod : United States, Las Vegas
    • Naghahanap ng : Kasal
    Magpakita pa
Mga Larawan
Pader
Mga Kaibigan
Mga Like