Ahmad, 36
Trạng thái الحياة حلم صغير نسعى لتحقيقه ..! انا ذكر يا شباب واللي بده اثبتلو ييجي
Giới thiệu الحياة حلم صغير نسعى لتحقيقه ..! انا ذكر يا شباب واللي بده اثبتلو ييجي
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Gióc-đa-ni, Amman
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích