Alamba, 31
Giới thiệu am a nice careing guy who wants to be loved bck the same way i love
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Osun
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn