Ali, 31
Trạng thái # تقول اشتهي نشوة الغزل في احضانك وضوء خافت و قبلات حتى التخدر. . The Eng.
Giới thiệu لقد ساءت حالتي وأصبحت وحيداً لا اجد صديقاً أركن إليه، ويؤنس وحدتي.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  I-rắc, Al Muthanna
    • Tìm Kiếm:  Kết mạng lưới
    Xem thêm
Thích