Angela, 25
Giới thiệu Hola soy divertida, atrevida, me gustan los retos e intercambios, voy en busca de conocer nuevas personas y disfrutar de la vida .
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn