Annie, 24
Trạng thái Hello friends you can add me on Facebook Annie jo
Giới thiệu Self esteemed
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Edo
    • Quan tâm đến:  Cả hai
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn