Evewiiz26216, 32
Trạng thái อย่าพยายามมากเกินไปจนศูนย์เสียความเป็นตัวเอง ถ้าเค้าจะชอบเราก็ต้องชอบในแบบที่เราเป็นสิ!! if you know more can you contant me
Giới thiệu อย่าสูญเสีย"ตัวตน"เพราะคำพูดของคน ที่ไม่รู้จัก"ตัวเรา" ไม่ชอบคนอายุเยอะกว่า ไม่ต้องทักนะคะ ขอบคุณ
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Thái Lan, Tambon Ban Sang
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè