Papy, 38
Trạng thái venho de longe vou para muito longe
Giới thiệu "Não venda tua identidade por nada tu não tens valor"never sell for anything your identity you have something valuable inside of you*
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Mô-dăm-bích, Maputo
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Thích
Bạn bè