Breanna, 28
Giới thiệu I’m a christian and very involved in my church. If you can’t respect that or my values then I don’t want to talk to you.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Bridgeport
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Thích