Pimpim, 47
Giới thiệu The best doctor is ourselves. The best hospital is the kitchen. The best medicine is a valuable food. The best treatment is to maintain health.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Thái Lan, Phichit
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích