Chris, 30
สถานะ Make more friend have some fun
ข้อมูลส่วนตัว
    • ประเทศ, เมือง : ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษประเทศจีน, Hong Kong
    • เพศ : ชาย
    แสดงเพิ่มเติม
ภาพถ่าย
กระดาน
เพื่อน คน
ไลค์