Chris, 34
Trạng thái single 34 male from Jefferson nc never married no kids looking for someone who is sweet caring loving won't lie cheat no drama no games good heart faithful honest respectfully
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, North Carolina
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè