Christina, 35
Giới thiệu single momma of a little boy.. very family oriented and I have a thing with raising chickens and ducks, well I am a huge animal lover
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Tionesta
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích