Chuck, 54
Giới thiệu My name is Chuck dohn from Otis Massachusetts USA I am disabled with spinal cord damage I collect social security benefits from the government my hobbies are fishing camping racing drawing video games my favorite color is blue and red my favorite color is
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Otis
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Thích
Bạn bè