Dale, 39
Giới thiệu Im a kindhearted person, loving and caring ...
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Phi-lip-pin, North Caloocan
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn