David, 40
Giới thiệu well I don't put up for bull *** or liers. I can tell when someone is lieing to me so if you want to chat with me better not try to lie.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Orient
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè