Eliana, 24
Giới thiệu I don’t really be on dating apps but if you ever wanna chat with me ...( *** ) - *** - **** .... people say I got a mean mug but I’m very nice once you get to know me, I’m not too friendly with people I don’t know but at the same time I’m not rude.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Lauderhill
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích