Elizabeth, 31
Giới thiệu coffee snob.likes animals.enjoys going to the park.music junkie I play my music * worm im a foodie I like going for walks,i like taking pics rockstar in my prime I am a diva and a hardcore fashionista
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Virginia
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích