Franco, 65
Trạng thái Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away...
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Washington
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích