Freddie, 72
Giới thiệu Loyal,honest,trustworthy,loving,caring,respectful,responsible and giving lonely,lol.,
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Lakewood
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè