Guilène

Γυναίκα , 28
HAITI

Tata

Γυναίκα , 29
HAITI

Patricia

Γυναίκα , 24
HAITI

Jenifa

Γυναίκα , 19
HAITI

Rosalis

Γυναίκα , 26
DOMINICAN REPUBLIC

Philogene

Γυναίκα , 26
HAITI

Jhooly

Γυναίκα , 23
HAITI

Blandine

Γυναίκα , 21
HAITI