Gigi, 23
Giới thiệu Ask me... zero five four eight seven four nine one two three @gigi. I am single I do not do video call I do not date or want relationship thank you
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Gha-na, Accra
    • Tìm Kiếm:  Kết mạng lưới
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích