Giovani, 25
Trạng thái Animes, Dubstep, Trap, Pop e Eletrônica, Desenhar, Jogar futebol, Card Games, Video Games♥
Giới thiệu Animes, Dubstep, Hardstyle, Trap, pop & Eletrônica, Desenhar, Jogar futebol, Skate, Card Games, Video Games, filmes♥OTAKU
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Bra-xin, Nova Russas
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn