Abu, 50
Status 私中高年はの女性と話したい、私は日本語を話します。
O 私は日本に住んでいます.
osobní údaje
    • Země, Město:  Japonsko, Yokohama
    • Hledá:  Manželství
    Ukázat více
Fotografie
To se mi líbí