Jacob, 20
Giới thiệu Im a singer songwriter i listen to Elvis Presley all the time i ride my bike sometimes im kind loving caring im goofy adventurous out going like to have fun
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Portland
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
Bạn bè