jankumamoto, 37
Trạng thái A thing of beauty is a joy forever
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Nhật Bản, Ogori-shi
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Thích
người bạn