Jeff, 36
Giới thiệu Not much I can really say in 280 characters!! Other than… Can you handle a Ginger??? Ask if you want to know more!!
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Saginaw
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Thích
Bạn bè