Jennifer, 31
Giới thiệu I’m Looking for the right man to share the rest of my life with, I want to be with a wonderful, loving, good hearted man and am willing to take my time to find the right one.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Osun
    • Tìm Kiếm:  Hẹn hò
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích