Jerry, 40
Giới thiệu No me gusta la gente que vive una vida falsa, así que si eres real, eres bienvenido.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Benin City
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Thích
Bạn bè