José, 39
Giới thiệu Soy umilde y sincero me gusta salir cocinar de todo un poco no ablo inglés solo español
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Vancouver
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Thích
Bạn bè