Juvlyne, 24
Giới thiệu Am a dependent lady, hardworking lady and most of all am a God *** lady...i would wish to meet a serious man for long term relationship and marriage ...note, don't ask for nudes photos please
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  A-rập Xê-út, Ar Riyad
    • Tìm Kiếm:  Kết hôn
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích