Bam, 35
Trạng thái เหมือนคนไร้ค่า และไร้คนข้างเคียง จะสู้ไปจนลมหายใจสุดท้าย I want to complete my master's degree and have a good job as a good person of society and family
Giới thiệu คนธรรมดาๆกินอยู่ง่ายๆสบายๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีมิตรภาพ
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Thái Lan, Amphoe Mueang Samut Sakhon
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn