klunderrose1, 31
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Ni-giê-ri-a, Sokoto
    • Phái:  Nữ
    Xem thêm
Thích