Kofi, 50
Giới thiệu I'm my fifties, love traveling all over world. Sports and politics. Looking for someone who shares my passion.
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Hoa Kỳ, Maryland
    • Phái:  Nam
    Xem thêm
Thích