Lynn, 24
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Pa-pu-a Niu Ghi-nê, National Capital District (port Moresby)
    • Phái:  Nữ
    Xem thêm
Thích