Luna, 24
Giới thiệu Soy una joven amante de la belleza natural, las culturas, la vida. Amo conocer cosas nuevas y culturas diferentes..
thông tin cá nhân
    • Quốc gia, Thành phố:  Vê-nê-zu-ê-la
    • Tìm Kiếm:  Hữu nghị
    Xem thêm
Hình ảnh
Thích
người bạn